Özel Çocuklar Eğitim ve Farkındalık Platformu

ÖÇEF

(ÖZEL ÇOCUKLAR EĞİTİM VE FARKINDALIK)PLATFORMU BİLDİRİSİ

Detaylı bilgi için

www.ocefplatformu.com

ÖÇEF PLATFORMU bir “anne-çocuk” hareketidir. Herhangi bir siyasi ve ticari oluşumun dışındadır. Platform, yaşanılan tecrübelerden yola çıkarak, özel çocukların eğitimi konusunda bilinci arttırma ve ülkemizdeki eğitim sistemi eksikliklerinin giderilmesi adına çalışmalar yapmayı amaçlamaktadır.

Platform kurumsal ve profesyonel bir yapı olma hedefi gütmüyor.  Aksine gönüllülüğün esas alındığı bir ruh ve heyecanla yola çıkılan bu yolda, yanımızda yürüyecek herkesin aynı halis duyguları paylaşmasını umut ediyoruz.

Felsefemiz; Özel çocuklar için elimizden geleni yapmak değil, gerekeni yapmak…

Bu platformun hiyerarşik bir yapısı yok. Amacı; özel çocukların eğitimine ve duyuruların çok kişiye ulaşmasına katkı sağlamak, farkındalık çalışmalarımıza yürekten inanan, devlet ya da toplum ile özel çocuklar arasında köprü sağlayabilmek olan herkese açıktır. Burada platformu yönlendirecek kişiler Derin ve arkadaşlarıdır.

Peki Derin ve Arkadaşları Kimlerdir? Doğuştan ya da daha sonra her hangi bir sebeple çeşitli fiziksel ya da zihinsel engelleri ya da farklılıkları olup, yaşama sıkı sıkı tutunan ve “bizde varız” diyen meleklerdir.

Neden Özel Çocukların Eğitiminin Öneminin Farkındalığını Arttırmak istiyoruz?

Otizm, genetik mutasyonlara bağlı sendromlar ve henüz bilimin tanısını koyamadığı farklılıklar… Bunların henüz bir tedavisinin olmadığını biliyoruz. Bunu bildiğimiz kadar çocukluk dönemlerinde alacakları sistemli, yoğun ve doğru eğitimin yaşam kalitelerini ne kadar arttırdığının da fakındayız.

Eğitimin özel çocuklar için tedavi kadar önemli olduğu ne yazık ki ülkemizde yeteri kadar anlaşılmış değil.  O kadar çok yetersizlikler söz konusu ki; yasal haklarını kullanma konusunda bile engelleniyor Derin ve arkadaşları. Okullarda kaynaştırma öğrencilerinin öğretmenler ve diğer çocukların velileri tarafından çoğu zaman reddedilmesi psikolojik işkencedir ve Anayasanın 42. Maddesi olan “kimse, eğitim hakkından yoksun bırakılamaz” hakkını ihlal etmektir. Alenen işlenen bu suçun cezasını yine özel çocuklar ve aileleri çekmektedir. Avrupa’da en çok ülkemizde engelli çocuklar okulu bırakıyor. Bu da tezimizi ne yazık ki ispatlıyor.

Şunu da belirtmeliyim ki özel çocuklara toplumda pozitif ayrımcılık yapıldığını düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Devletin bize verdiği kısıtlı imkanları bile kullanabilmemiz, başkalarının vicdani insiyatifine kalmışken, pozitif ayrımcılıktan bahsedemeyiz.

Özel çocuklar eğitim ve farkındalık platformu, çocuklarımızın kaderlerinin birilerinin merhametine kalmış olmasını ve kendilerine olan acıma duygusunu yüksekle sesle reddediyor. Kendi eğitim haklarını kullanabilmek, savunabilmek ve daha kaliteli eğitim almak istiyor. Çalışmalarımızın tek amacı bu bilinci oluşturup, gereken düzenlenmelerin yapılması konusunda farkındalık oluşturmak ve çocuklarımızın ileri de topluma yük olduğu algısını kırarak,  yeterli eğitimi almaları durumunda kendilerine yetebilen bireyler haline gelebildiğini göstermektir.

Şüphesiz devletin özel çocuklar için yaptığı çok kıymetli çalışmalar ve bizi umutlandıran bir duruşu var ama bir yandan da yıllardır kendilerinin ve ailelerinin çaresizce çözüm ararken umutlarını satın almaya çalışan ticari ve siyasi ideolojinin çıkarları doğrultusunda  hareket edenlerden de sıkıldık. Artık bir şeyler değil, gerekenin yapılmasını istiyoruz.

Şüphesiz çok konu var ama biz bu platformla kısaca neyi amaçlıyoruz;

– Özel çocukların ihtiyaçları olan eğitimi almaları maddi açıdan pek çok aile için neredeyse imkansız. Devletin verdiği aylık 8 saatlik rehabilitasyon eğitimi ile ilerlemek mümkün değil. Bu sürenin acilen en azından aylık 40 saate çıkarılmasını istiyoruz. Devlet okullarında diğer çocuklara verilen ortalama 100 saatlik dersi düşünürsek bu çok büyük bir istek olmamalı. Unutmayın; bu bizim için tedavi kadar önemli.

Ders saatlerinin arttırılmasının bazı sorunlara yol açacağını biliyoruz. Bu yüzden Rehabilitasyon merkezlerinin daha sık denetime tabi tutulması, eğitim uzmanlarının niteliklerinin gözden geçirilmesi de bu eğitim hakkını sağlıklı kullanabilmemiz için çok önemli.

Rehabilitasyon merkezlerinin daha kaliteli hale getirilmesi, çocukların ihtiyaçlarına yönelik eğitim verebilecek kapasiteye ulaşmasını ve çocuklarımızı uzman alan öğretmenlerine emanet etmek istiyoruz. Rehabilitasyon merkezleri yasalarda ifade edildiği gibi bizim için sadece destek eğitim hizmeti veren kurumlar değil, gidilmesi elzem eğitim kurumlarıdır.

Toplumun ve özel çocukların ailelerinin bilinçlendirilmesi, ilgili devlet kurumlarının gerekli destek ve denetimi arttırarak en kısa zamanda çözüme gidilebilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca Özel çocuklar adına açılmış onlarca derneği, bu konuda daha aktif hale getirmek önemli bir ilerleme sağlayacaktır.

-Kaynaştırma öğrencilerinin okullarda ne yazık ki istenmediği, onlara devletin belirlediği standartlarda eğitim haklarının kullanılabileceği ortamın sağlanmadığının tespiti ve gereken bilinçlendirmelerin yapılmasını ve gerekirse cezaların uygulanmasını istiyoruz.

Özel çocukları olan ailelerin devlet tarafından sağlanan haklarını bizzat kendilerine; yazılı ve sözlü olarak anlatılması ve gerekli psikolojik destek sağlanması gerekiyor. Bu konuda Ram/Aile hekimleri ortak çalışarak, özel çocukları olan aileleri hakları konusunda bilgilendirmeli, psikolojik olarak desteklemeli, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli kurumlarla aralarında bağ kurmalıdır.

-Eğitim ile ilgili bilinç oluşturulurken örnek eğitim kurumları devlet tarafından pilot bölgelerde oluşturulmalı.

Özel çocuğun ihtiyacını karşılayabilecek donanımda uygulama okulları kurulması konusunu da son derece gerekli görüyoruz.

Bu kapsamda İki proje ile aynı anda platform çalışmalarına başlıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir