TALİP KOÇ

EMEKLİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI

 

Bizim için eğitimin yaşı yoktur. Çocuklarımız başta olmak üzere haklarını bilen, sorgulayan nesiller yetiştirmek hepimizin görev ve sorumluluğudur. Bununla birlikte, sosyal adaleti sağlayabilmek adına fırsat eşitliği ortamını yaratmak ve her çocuğun eşit şartlara sahip olabilmesi konusunda devlete katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Ayrıca BEYSAD olarak önemsediğimiz misyonlarımızdan biri de yetişkin bireylerin, mesleki ya da herhangi bir alanda eğitim ihtiyacı duyduğunda onları doğru alanlara yönlendirmek, gerektiğinde bu eğitimlere öncülük etmektir.

Eğitim alanında kamu kaynaklarının yetersizliği nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukların giderilmesine katkı sağlayarak, fırsat eşitliği ilkesinin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi hepimiz için kaçınılmaz bir yurttaşlık görevidir.

Nitelikli bilgiye ulaşabilmek adına konunun uzmanlarını halkla çeşitli etkinliklerde bir araya getirmek.

Ticari faaliyette bulunan firmaların mesleki eğitimi almış ara eleman bulmakta zorlanması nedeniyle “işe dayalı eğitim”  başlığında farkındalık çalışmaları ve okulların gerekli altyapılarının oluşturulmasında öncülük edilmesi.

Ötekileştirmeye maruz kalan engelli çocukların var olan yasal mevzuatlardan sağlıklı bir şekilde yaralanmasını sağlamak ve bu konuda hem aile hem de kamusal alanlarda farkındalık çalışmaları yapmak. Anayasanın 42. Maddesinde belirtildiği gibi “kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz” ilkesinden ödün vermeden, ilçemizde engelli öğrenci sayısı tespiti yapıp, sürdürülebilir projelerle onları topluma kazandırmak.

Gönüllü olsun ya da olmasın ilçe halkının bilinçlendirilmesi adına kamu yararı gözetecek çalışmalarımızı halka paylaşmak ve bu alanda MEB,  ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kaymakamlık ve yerel yönetimler ile ortak çalışmalar yürütmeyi hedeflemekteyiz.