BEYSAD sanatın ve sanatçının  toplumdaki kıymetini bilmektedir. Kültür, bir topluluğun tarihi boyunca kazandığı maddi, manevi değerlerini, duyuş ve düşünüş birliğini oluşturan her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlıklarının tümüdür. Kültür, etkileşim yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılır ve sanat bu kültürün bir parçasıdır.  Biz de yurttaşlık görevimiz olduğunu bildiğimiz Kültürümüzü yaşatmak, kuşaklara aktarmak adına üzerimize düşen görevi yerine getirme bilincindeyiz. Kendi kültürünü bilmeyen ve yaşamayan topluluklar eksik kalır ve güçlü olamaz.

Bu misyon ile BEYSAD;

İlçemizde gerçekleştirilen Sergi, tiyatro, konser gibi sanatın sergilenebileceği her mecrada sanat ve sanatçı adına tanıtım çalışmaları yaparak, katılımcı olmaya gayreti içerisinde olacaktır.

İlçe halkının sanata karşı duyarlılık bilincinin geliştirilmesi adına çalışmalar yapmak

Nitelikli izleyici ve katılımcı olma konusunda farkındalık yaratmak

Sanat etkinliklerinin herkes için ulaşılabilir olması konusunda çalışmalar yürütmek

Yetenekli gençleri desteklemek