Öncelikli amacımız ilçemizde sağlık alanında hizmet veren kurumları ve hizmet alıcıları bir araya getirerek, bilinçli, sağ duyulu bir ortamda tespit edilmiş sorunlara kalıcı çözüm yaratmaktır.

Bununla Birlikte BEYSAD, sağlık komisyonu ile aşağıda belirtilen konularda faaliyet göstermeyi amaçlamaktadır;

 

-Dezavantajlı bireylerin yaşam kalitesinin arttırılması, sağlık ve sosyal sorunlarının çözümü konusunda farkındalık oluşturmak ve sosyal hayata katılmaları konusunda faaliyetler yapmak,

   -Sağlığın geliştirilmesi ve koruyucu sağlık alanında faaliyetler yaparak, kronik hastalıklar konusunda farkındalık yaratmak için halka dönük çalışmaları desteklemek. Sağlık çalışanlarının bu konuda eğitim ve bilgisini arttırmak için çalışmalar yapmak.

-Alkol, tütün ve benzeri sağlığa zararlı maddeler ile mücadele etmek, bireylerin sağlıklı yaşama ve yaşlanması, ruhen ve bedenen sağlıklı, kaliteli bir yaşam sürdürmesi konusunda çalışmalar yapmak.

– Hasta ve çalışan hakları ve güvenliği konularında faaliyetler yapmak. Sağlığa erişimde hakkaniyeti gözetmek, herkes için eşit bir sağlık hizmeti sunulmasını takip etmek ve bu konuda sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli çalışmak.

-Bireyin doğum öncesi ve doğum sonrası yaşamının tüm kritik evrelerinde sağlıklı yaşaması ve ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini Beylikdüzü ilçesinde alabilmesi için faaliyette bulunmak.

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda etkinlikler düzenlemek ve bu etkinlikleri kamuoyu ile paylaşmak için yazılı ve görsel yayın programları yapmak.