Derneğin medya dünyası ile olan ilişkilerini düzenler, sosyal medya, yazılı-görsel medyada yer alan olumlu- olumsuz toplumsal konulara tepki verir, yazılı basın bildirileri ve açıklamalar yapar.  Komisyon;

Derneğin tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak

Basın Bültenleri / Bildirileri hazırlamak

Derneğin sosyal medyadaki lansmanıyla ilgilenmek ve mevcut hesabın kontrolünde etkin olmak

Web sitesini takip etmek ve gerekli görülen düzenlemeleri yapmak

Görsel ve yazınsal basınla iletişim ağı kurmak

Derneğin faaliyetlerinin duyurulmasında ve tanıtılmasında basın kuruluşlarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak

Üyelik çalışmaları, temel yeni üye edinme ve mevcut üyelerin durumu ile ilgilenir, derneğin toplumla olan temasında aktif rol üstlenir.

AYRICA,

Üyelerin aidiyet hissiyatlarını pekiştirecek “üye buluşmaları” düzenlemek

Derneğe yeni üye kazanımını sağlamaya yönelik organizasyonlar tertip etmek

Dernek ve kamu kuruluşları arasında iletişimin tesis edilmesi amacıyla network oluşturmak

Derneğin ulusal ve uluslararası lansmanıyla ilgili projeler üretmek