BİLGEN ÖNİZ KÜTÜKOĞLU

EKONOMİST – İLETİŞİM DANIŞMANI

SOSYAL SORUMLULUK ve TOPLUMSAK FARKINDALIK Komisyonu BAŞKANI

 

İlçemizde ya da ülkemizde özellikle dezavantajlı konumda bulunan her canlı, her birey ve hatta doğa bizim için birbirinden   ayırt edilemeyecek kadar önemlidir ve birbiriyle bağlantılıdır bu anlamda sorunlara çözüm ürütebilmek, sürdürülebilir katkı sağlamak, gerektiğinde kamuoyu yaratmak her yurttaş ve kurum gibi bizimde yurttaşlık görevimizdir.

Bu komisyon ile amacımız farklı konularda ama aynı hassasiyetle faydalı çalışmalar yürütmektir.

Hayvan hakları

Amacımız; hayvan dostlarımızın, daha iyi şartlarda yaşamaları için beslenmesi, bakımı, korunması, tedavisi ve yasal haklarının savunulmasına yönelik doğrudan veya dolaylı çalışmalar yapmaktır. Bu bağlamda vizyonumuz toplumda hayvan sevgisi bilincinin yaygınlaştırılması için eğitim faaliyetlerine ağırlık vermek, hayvanların daha fazla tecrit edilmelerini engellemek için kontrolsüz çoğalmanın önüne geçmek, sahipsiz kalmamaları için onlara yuva” bulmak, üzerinden işkence edilerek para kazanılmasını, açlığı ve her türlü kötü muamele görmesini tamamen engellemektir.

Çevre Bilinci

Amacımız; Günümüzde tüm Dünya’nın karşı karşıya kaldığı, çevre kirliliği, su kaynaklarının verimsiz kullanılması, ormansızlaşma, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve yaban hayatı, okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve sulak alanlar, toprak erozyonu ve gıda kıtlığı, tarımsal üretim gibi konulardaki sorunlara dair farkındalık yaratmak, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, bilimsel tabanlı ve destekli araştırma ve koruma projeleri geliştirmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması konularında yerel, ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirerek çalışmalar yürütmek

AYRICA

İnsanlar ve tüm canlıların yaşanabilir temiz bir çevrede birlikte ve uyum içinde varlıklarını devam ettirmeleri için yapılması gerekenler hususunda kurumlar ve kişilerin birbirleri ile koordinasyonunu temin etmek, toplumsal bilinci artırmak ve gelecek nesillere temiz bir çevre teslim etmektir.

 

Engelli Hakları

İlçemizde yaşayan engelli bireylerin, eğitim erişim sosyal güvenlik ve çalışma hayatı gibi konularında ayrımcılığa uğramadan faydalanabilmesi adına özellikle engelli hakları savunmak için kurulan stk lar ve devletin komisyonları ile işbirliği içerisinde bilinçlendirme, farkındalık ve destek komisyonudur.

Kadın Hakları

Amacımız, kadının sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel ve sosyo-psikolojik gelişimine katkı sağlayacak organizasyonlar düzenlemek ve bu alanlarda hassasiyet gerektiren konuların tespit edilmesine yönelik çalışmalar yapmak

Toplumda duyarlılık geliştirilmesi gereken noktalarda özelde kadınlar arasında ve genelde toplumun bütününde farkındalık yaratmaya yönelik görsel ve yazınsal faaliyetlerde bulunmak

 

Çocuk Hakları

BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 0-18 yaş grubundaki çocuklara tanıdığı;

 

  • Yaşama,
  • Gelişim, beslenme
  • Katılım
  • Korunma, barınma
  • Eğitim

 

Haklarının çocuğun öncelikli yararı esas alınarak geliştirilmesi, hak ihlallerinin önlenmesi için bilgilendirme ve farkındalık yaratma çalışmaları yapılması, basın yayın organlarıyla işbirliği yapılarak bu ilkelere aykırılıkları kınayan ve düzeltilmesini içeren mesajlar yayınlanması, gerektiğinde sosyal medyayı kullanarak bu alanda da farkındalığı artırma çalışmalarını yürüterek tüm çocukların yetenekleri doğrultusunda fırsat eşitliğine dayanılarak özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için MEB, Sağlık Bakanlığı gibi kamu kurumları başta olmak üzere, her tür kurumla ve STKlarla iş birliği yapılarak çalışmaların birlikte yürütülmesi amaçlanmaktadır.