BEYSAD sporu ve sporcuyu önemser. Özellikle yeni nesillerin spora yönlenmesi konusunda çalışmalar yapar.

-İlçede bulunan spor kulüplerinin faaliyetlerini takip etmek ve destek olmak, ilçede yapılan müsabakalara katılmak

-Sporcuların çalışmalarını desteklemek, ihtiyaç duyan başarılı sporculara sponsor desteği sağlamak

-“Sağlıklı yaşam için spor “ konusunda halkı bilinçlendirici  etkinlikler düzenlemek

-Gençlerin spora yönlendirilmesi konusunda farkındalık çalışmaları yapar.

-İlçede faaliyet gösteren spor dernekleri ile ortak projeler hazırlar ve etkinlikler düzenlemek

BEYSAD spor komisyonunun görev ve amaçlarıdır.